ثبت درخواست جدید    |  پیگیری درخواست
              کد ملی :     
              شغل مورد تقاضا :       

نام :
  
نام خانوادگی :
  
نام پدر :
  
شماره شناسنامه :
  
سال تولد :
  
جنسیت :     دین : اسلام      
وضعیت تاهل :    افراد تحت تکفل
غیر از اولاد و همسر :

 
در خصوص افراد تحت تکفل، به جز همسر و اولاد داشتن نامه از دادگستری استان الزامی می باشد. در غیر اینصورت امتیاز این بخش برای شما محاسبه نخواهد شد
     
وضعیت نظام وظیفه :        

وضعیت مسکن :      اشتغال همسر : آیا همسرتان شاغل است؟      

       
        

    

   وضعیت ایثارگری:    

افرادی که در مدیریت خدمات پشتیبانی فرم کار پر نموده اند. سال ثبت نام :       13     
تکمیل فرم مخصوص درخواست کار در این اداره معیار محاسبه و امتیازدهی خواهد بود.

آدرس :    

          

                           
سوابق شغلی :    اختیاری - در صورت داشتن سابقه
عنوان شغل اداره / محل کار نوع اشتغال شروع به کار پایان کار علت تغییر شغل
                


اینجانب گواهی می نمایم که اطلاعات مورد نیاز را به درستی و صداقت تکمیل نموده ام و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود دانشگاه مجاز است حتی در صورت به کارگیری اینجانب را از کار برکنار نماید، بدون آنکه هیچ گونه اعتراضی داشته باشم.
ضمناً تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را برای بکارگیری ایجاد ننموده، لذا نیازی به مراجعه مکرر و حضوری نمی باشد و در صورت نیاز با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.